Kvalifikované maliarske práce Kancelárií
Spoločnosť Maliarske štúdio sa špecializuje na maľovanie interierov kancelárií, recepcí a polyfunkčných objektoch 
v obchodných centrách.

Jedinečné dekoratívne techniky vhodné pre recepcie, konferečné miesta a luxusné kancelárie
Medzinárodné pôsobenie a vývin dizajnu dekoratívnych stien preslávilo Maliarske Štúdio po celom svete. V ponuke štúdia v súčasnosti evidujeme cez milión návrhov kreatívnych stien. Ako jediný ponúkame najväčšie množstvo 3D štruktúr a steny od všetkých výrobcov dekoračných farieb z celého sveta.